9-sinf O’zbekiston tarixi fanidan kompetensiya asosida tayyorlangan namunaviy dars ishlanmalar jamlanmasini bepul yuklab oling (1-18-darslar)

9-sinf O’zbekiston tarixi fanidan kompetensiya asosida yozilgan dars ishlanmalar jamlanmasi 1-TO’PLAM (1-18-darslar) Shuhratbek.uz sayti muallifi Nurg’oziyev Shuhrat Xasanovich tomonidan 9-sinf O’zbekiston tarixi fanidan tayyorlagan namunaviy dars ishlanmalarni Sizlarga taqdim etmoqdamiz. 9-sinf O’zbekiston tarixi fanidan 1-18-darslar uchun kompetensiya asosida yozilgan namunaviy dars ishlanmalarni .PDF formatlarda yuklab olishingiz mumkin. Dars ishlanmalar «Dars muqaddas» tavsiyasi asosida tayyorlangan bo’lib, kichik…

Davomi

10-sinf O’zbekiston tarixi fanidan kompetensiya asosida tayyorlangan namunaviy dars ishlanmalar jamlanmasi (1-15-darslar)

10-sinf O’zbekiston tarixi fanidan kompetensiya asosida yozilgan dars ishlanmalar jamlanmasi 1-TO’PLAM (1-15-darslar) Shuhratbek.uz sayti muallifi Nurg’oziyev Shuhrat Xasanovich tomonidan 10-sinf O’zbekiston tarixi fanidan tayyorlagan namunaviy dars ishlanmalarni Sizlarga taqdim etmoqdamiz. 10-sinf O’zbekiston tarixi fanidan 1-15-darslar uchun kompetensiya asosida yozilgan namunaviy dars ishlanmalarni .docx formatlarda yuklab olishingiz mumkin. Dars ishlanmalar «Dars muqaddas» tavsiyasi asosida tayyorlangan bo’lib, kichik…

Davomi

Ta’lim metodlari haqida umumiy ma’lumot

Agar bolalar erkin fikrlashni o’rganmasa, berilgan ta’lim samarasi past bo’lishi muqarrar. I.A. Karimov Ushbu «Ta’lim metodlari» bo’limi ta’lim tizimida zamonaviy ta’lim metodlaridan foydalanish, o’quv jarayonida treninglar, yakka tartibda, juftlikda, kichik guruhlar va jamoada ishlashni tashkil qilgan holda ilg’or ta’lim metodlarini amaliyotga joriy qilish hamda pedagogik jarayonga yangicha yondashuv masalalariga bag’ishlangan. «Ta’lim metodlari» bo’limida o’qituvchilarda global tafakkur,…

Davomi

Mashhur pedagog Ron Klark o‘quvchilari uchun ishlab chiqqan qoidalar

Ron Klark AQShdagi mahalliy maktablardan birida o‘zlashtirishi qoloq bo‘lgan sinfni qabul qilib oladi hamda mashaqqatli mehnat evaziga yakunda o‘sha sinfdagi o‘quvchilar bilan ko‘plab muvaffaqiyatlarga erishadi. U bugungi kunda «Ron Klark akademiyasi”ga asos solgan. Ushbu akademiya talabalari noodatiy, lekin zamonaviy o‘quv rejalari asosida dars o‘tishadi. U o‘zining o‘qituvchilik faoliyati davomida ishlab chiqqan qoidalarni kitob shakliga keltirib,…

Davomi

Bolani tarbiyalash – J.Grey maslahati

Erlak va ayol munosabatlari, inson psixologiyasi, farzand tarbiyasiga oid kitoblari bilan dunyoga mashhur bo’lgan yozuvchi Jon Greyning fikricha, bolani tarbiya qilishda asosiy 5 tamoyilga tayanish kerak ekan. Shunda bola odobli, aqlli va eng muhimi baxtli bo’lib o’sar ekan. Ushbu 5 tamoyil bir-biri bilan uzviy bog’liqdir. Ularni barchasini amalga oshirgan holda bolani tarbiyalsh juda katta ijobiy…

Davomi

Ta’limda Suqrot (Socrat) so’roqlashi usulidan foydalanish

Suqrot (Sokrat) kabi so’roqlash (ba’zan Socratic maieutics, deb ham yuritiladi) maummoning asl mohiyatini ochish, murakkab fikrlarni tushunib olish, shubhalarni qat’iy ishonchga aylantirish, mavjud ma’lumotlarni analiz qilish, biladiganlarimizni bilmaydiganlarimizdan ajratib olish, muhokamani boshqarish, yoki bildirilayotgan fikrning mantiqiy tarzda bo’layotganligini ta’minlash kabi keng qamrovli, turli yo’nalishdagi maqsadlar yo’lida ishlatilishi mumkin. Suqrot so’roqlashidan foydalanishning afzalliklari, so’roqlash usulining tarmoqlanganligi,…

Davomi

KEYS-STADI METODI (Amaliy holatlarni o’qitish metodi)

KEYS-STADI METODI (Amaliy holatlarni o’qitish metodi) «Ta’limning buyuk maqsadi bilim berish emas, balki hatti-harakatlarga  o’rgatishdir» G.Spenser Bu metodning nomi inglizcha “case-study” so’zlaridan olingan. Bunda “case” – yashik, quti, gilof, jild, “study” – o’rganish, tadqiq qilish, ilm bilan shug’ullanish, o’quv fani, saboq olish, o’qish ma’nolarini bildiradi. Bu metod haqida inglizcha aytiladigan “case – true life”, ya’ni…

Davomi

“Fikrlarning shiddatli hujumi” metodi

Sivilzatsiyaning buyuk vazifasi, odamni fikrlashga o’rgatishdir. T.Edison “Fikrlarning shiddatli hujumi” metodi  “Fikrlarning shiddatli hujumi” metodini ijtimoiy, gumanitar va tabiiy yo’nalishlardagi fanlar yuzasidan tashkil etiladigan mashg’ulotlar jarayonida birdek muvaffaqiyatli qo’llash mumkin. Ushbu metoddan foydalanishga asoslangan mashg’ulot bir necha bosqichda tashkil etiladi. Ular quyidagicha: 1-sxema “Fikrlarning shiddatli hujumi” metodini amalda qo’llash bosqichlari “Fikrlarning shiddatli hujumi” metodini qo’llash…

Davomi

“KUNDALIK DAFTAR” METODI

Agar bolalar erkin fikrlashni o’rganmasa, berilgan ta’lim samarasi past bo’lishi muqarrar. I.A. Karimov “KUNDALIK DAFTAR” METODI Kundalik daftar yuritish metodi. Guruhning har bir a’zosiga yon cho’ntak daftarchasi tarkatiladi. Unga, aytaylik, bir hafta davomida muhokama qilinadigan muammo bo’yicha tug’ilgan fikrlar qayd qilib boriladi. Barcha ishtirokchilarning yozib borgan fikrlari peshqadamlar tomonidan tahlil qilinib, tayyorlangan material ohirgi muhokamaga…

Davomi

PARADOKSLAR METODI

Xatolar aql beradi (L.N.Tolstoy) PARADOKSLAR METODI Pedagog ma’ruzani olib borish jarayonida talabalarning qarama-qarshilikka (tushunchalardagi, bilimlardagi) duch kelishlarini ta’minlaydi. Bunday vaziyat asosan talabaning tushunchalaridagi adashishlar va xatoliklar bilan bog’liq. Demak, bu muammoli vaziyat talabalarning oldingi fikr, tushunchalari va xulosalariga qarama-qarshi, paradoksal bo’lgan vaziyatdir. Talabalar muammoli vaziyatni yuzaga keltirgan amallardagi xatolikni izlaydilar (lekin amallarda xatolik yo’q). Ijodiy…

Davomi