«Tarixdan 8 bosqichli tizim» metodik qo’llanmasining afzalliklari haqida. O‘zbekiston ta’lim tizimida ilk bora innovatsion yondashuv.

Umumiy  o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey o‘quvchilari, tarix fanidan olimpiada ishtirokchilari, abituriyentlar hamda tarix fani o‘qituvchilari uchun maxsus qo‘llanma «Tarixdan 8 bosqichli tizim» qo’llanmasining 33 ta foydali jihatlari: Siz pedagogmisiz? Maktabdagi va tayyorlov darslaringiz qiziqarli va sifatli bo’lishini xohlaysizmi? Ushbu qo’llanma sizga yordam beradi. Sizga taklif etilayotgan 6-sinf tarix darsligini mukammal o‘rganish bo‘yicha 8 bosqichli…

Davomi

Insoniyat tarixining qaysi davri «Eng yangi tarix» deb ataladi?

KIRISH  1. Insoniyat tarixining qaysi davri `Eng yangi tarix` deb ataladi? A) Yer yuzida odam paydo bo’ganidan to milodiy 476- yildan G’arbiy Rim imperiyasi qulaguniga qadar kechgan voqealar tarixi B) 1917-yilda Bolsheviklar hokimiyatga kelishidan tortib 1991-yil SSSR parchalanishigacha bo`lgan davri C) Birinchi jahon urushining yakuni– 1918-yildan boshlanib, hozirgi kungacha bo’lgan davri D) Insoniyat tarixining XVI asrdan XIX asrning 60- yillarigacha bo’lgan tarixi 2. `Eng yangi tarix` kishilik jamiyati rivojlanishida … davri sifatida qaraladi. A) feodalizmdan kapitalistik jamiyatga o`tish B) qo’l mehnatiga asoslangan manufakturadan mashinalar keng qo’llaniladigan sanoatga o`tish C) industrial sivilizatsiyadan postindustrial sivilizatsiyaga o’tish D) monarxiya tuzumidan respublika boshqaruv shakliga o`tish 3. Eng yangi davr tarixida nisbatan mustaqil bo`lgan nechta bosqichni ajratib ko`rsatish mumkin? A) uchta B) beshta…

Davomi