«Tarixdan 8 bosqichli tizim» metodik qo’llanmasining afzalliklari haqida. O‘zbekiston ta’lim tizimida ilk bora innovatsion yondashuv.

Umumiy  o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey o‘quvchilari, tarix fanidan olimpiada ishtirokchilari, abituriyentlar hamda tarix fani o‘qituvchilari uchun maxsus qo‘llanma «Tarixdan 8 bosqichli tizim» qo’llanmasining 33 ta foydali jihatlari: Siz pedagogmisiz? Maktabdagi va tayyorlov darslaringiz qiziqarli va sifatli bo’lishini xohlaysizmi? Ushbu qo’llanma sizga yordam beradi. Sizga taklif etilayotgan 6-sinf tarix darsligini mukammal o‘rganish bo‘yicha 8 bosqichli…

Davomi

Ta’lim metodlari haqida umumiy ma’lumot

Agar bolalar erkin fikrlashni o’rganmasa, berilgan ta’lim samarasi past bo’lishi muqarrar. I.A. Karimov Ushbu «Ta’lim metodlari» bo’limi ta’lim tizimida zamonaviy ta’lim metodlaridan foydalanish, o’quv jarayonida treninglar, yakka tartibda, juftlikda, kichik guruhlar va jamoada ishlashni tashkil qilgan holda ilg’or ta’lim metodlarini amaliyotga joriy qilish hamda pedagogik jarayonga yangicha yondashuv masalalariga bag’ishlangan. «Ta’lim metodlari» bo’limida o’qituvchilarda global tafakkur,…

Davomi

KEYS-STADI METODI (Amaliy holatlarni o’qitish metodi)

KEYS-STADI METODI (Amaliy holatlarni o’qitish metodi) «Ta’limning buyuk maqsadi bilim berish emas, balki hatti-harakatlarga  o’rgatishdir» G.Spenser Bu metodning nomi inglizcha “case-study” so’zlaridan olingan. Bunda “case” – yashik, quti, gilof, jild, “study” – o’rganish, tadqiq qilish, ilm bilan shug’ullanish, o’quv fani, saboq olish, o’qish ma’nolarini bildiradi. Bu metod haqida inglizcha aytiladigan “case – true life”, ya’ni…

Davomi

“Fikrlarning shiddatli hujumi” metodi

Sivilzatsiyaning buyuk vazifasi, odamni fikrlashga o’rgatishdir. T.Edison “Fikrlarning shiddatli hujumi” metodi  “Fikrlarning shiddatli hujumi” metodini ijtimoiy, gumanitar va tabiiy yo’nalishlardagi fanlar yuzasidan tashkil etiladigan mashg’ulotlar jarayonida birdek muvaffaqiyatli qo’llash mumkin. Ushbu metoddan foydalanishga asoslangan mashg’ulot bir necha bosqichda tashkil etiladi. Ular quyidagicha: 1-sxema “Fikrlarning shiddatli hujumi” metodini amalda qo’llash bosqichlari “Fikrlarning shiddatli hujumi” metodini qo’llash…

Davomi

“KUNDALIK DAFTAR” METODI

Agar bolalar erkin fikrlashni o’rganmasa, berilgan ta’lim samarasi past bo’lishi muqarrar. I.A. Karimov “KUNDALIK DAFTAR” METODI Kundalik daftar yuritish metodi. Guruhning har bir a’zosiga yon cho’ntak daftarchasi tarkatiladi. Unga, aytaylik, bir hafta davomida muhokama qilinadigan muammo bo’yicha tug’ilgan fikrlar qayd qilib boriladi. Barcha ishtirokchilarning yozib borgan fikrlari peshqadamlar tomonidan tahlil qilinib, tayyorlangan material ohirgi muhokamaga…

Davomi

PARADOKSLAR METODI

Xatolar aql beradi (L.N.Tolstoy) PARADOKSLAR METODI Pedagog ma’ruzani olib borish jarayonida talabalarning qarama-qarshilikka (tushunchalardagi, bilimlardagi) duch kelishlarini ta’minlaydi. Bunday vaziyat asosan talabaning tushunchalaridagi adashishlar va xatoliklar bilan bog’liq. Demak, bu muammoli vaziyat talabalarning oldingi fikr, tushunchalari va xulosalariga qarama-qarshi, paradoksal bo’lgan vaziyatdir. Talabalar muammoli vaziyatni yuzaga keltirgan amallardagi xatolikni izlaydilar (lekin amallarda xatolik yo’q). Ijodiy…

Davomi

Interfaol ta’lim metodlari

Agar bolalar erkin fikrlashni o’rganmasa, berilgan ta’lim samarasi past bo’lishi muqarrar. I.A. Karimov Interfaol ta’lim metodlari Hozirgi vaqtda ta’lim jarayonida o’qitishning zamonaviy metodlari keng qo’llanilmoqda. O’qitishning zamonaviy metodlarini qo’llash o’qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu metodlarni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq. An’anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda uni…

Davomi

“Bahs – munozara” metodi

Agar bolalar erkin fikrlashni o’rganmasa, berilgan ta’lim samarasi past bo’lishi muqarrar. I.A. Karimov “Bahs – munozara” metodi “Bahs-munozara”metodi- biror mavzu bo’yicha ta’lim oluvchilar bilan o’zaro bahs-munozara va fikr almashuv tarzida o’tkaziladigan mashg’ulot metodidir.   Bahs-munozaralar o’quv guruhini ikki yoki undan ko’p kichik guruhlarga bo’lgan holda ishtirokchilarning biror mavzu bo’yicha o’zaro fikrlar almashishi tarzida o’tkaziladi. Bahsning…

Davomi

«Bilaman. Bilishni xohlayman. Bilib oldim» metodi

Agar bolalar erkin fikrlashni o’rganmasa, berilgan ta’lim samarasi past bo’lishi muqarrar. I.A. Karimov «Bilaman. Bilishni xohlayman. Bilib oldim» metodi Ushbu metod o’quvchilarga muayyan mavzular bo’yicha bilimlari darajasini baholay olish imkonini beradi. Metodni qo’llash jarayonida o’quvchilar bilan guruhli yoki ommaviy ishlash mumkin. Guruh shaklida ishlashda mashg’ulot yakunida har bir guruh tomonidan bajarilgan faoliyat tahlil etiladi. Guruhlarning…

Davomi

“ESSE” METODI

Agar bolalar erkin fikrlashni o’rganmasa, berilgan ta’lim samarasi past bo’lishi muqarrar. I.A. Karimov “ESSE” METODI Esse fransuz tilidan tarjimada “tajriba, andaza” ma’nolarini anglatadi. Esse – prozaik etyud, qandaydir bir predmetga oid umumiy yoki dastlabki mulohazalar. Ko’pincha esse yozish mashg’ulotning boshida, yoki refleksiya sifatida, ohirida taklif etiladi. Esse yozish ko’pincha nazariy mashg’ulotlar, ma’ruzalar hamda mustaqil mashg’ulotlar…

Davomi